NiklasModig_sv_final-238x300

Niklas Modig

Har forskat på Handelshögskolan i Stockholm sedan 2004 och var gästforskare vid University of Tokyo mellan 2006 och 2008. Tack vare flytande japanska, fick Niklas möjligheten att spendera tusentals timmar inne Toyotas serviceorganisation i ett försök att förstå hur dess filosofi kan tillämpas i icke-tillverkande sammanhang. Niklas har intagit en ledande position som en inspirerande föreläsare inom områdena lean service och lean management.

www.niklasmodig.com

par

Pär Åhlström

Håller Torsten och Ragnar Söderbergs professur i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare haft befattningar vid Chalmers tekniska högskola och London Business School. Med 20 års erfarenhet av att forska i Lean, är han en av pionjärerna inom området. Han publicerar ofta på Lean inom tillverkning, produktutveckling och nu senast inom tjänstesektorn. Hans forskning är ofta hänvisad till, och han är också en prisbelönt lärare.

www.paralhstrom.com

Författarna