Detta är Lean Genom att använda tydligt, koncist språk och insiktsfulla exempel har boken gett privatpersoner såväl som hela organisationer förståelse för Lean.

Beställ Detta är Lean nu
Detta är Lean

Why is Lean so often misunderstood? Here's why!
Lean är den mest utbredda management-filosofin av vår tid och är närvarande i alla branscher, men konceptet är fortfarande vagt definierat och allmänt missförstått. Detta är Lean - Lösningen på effektivitetsparadoxen lanserades i oktober 2011, den har sålts i över 180,000 exemplar och finns översatt till danska, norska, finska, engelska, polska och franska. Den är därmed en av Sveriges bäst säljande managementböcker genom tiderna. Genom att använda tydligt, koncist språk och insiktsfulla exempel har boken gett privatpersoner såväl som hela organisationer förståelse för vad lean egentligen är.
Boken introducerar idén om effektivitetsparadoxen, och hävdar att organisationers förståelse för vad effektivitet innebär är felaktig. Organisationer tenderar att fokusera för mycket på att utnyttja resurser effektivt - den traditionella och vanligaste formen av effektivitet – vilket leder till ökat merarbete, dvs. arbete som inte tillför kunden något värde. Konsekvensen av att organisationer försöker vara effektiva (vara upptagna) är att de blir mer ineffektiva.
Detta är lean presenterar en ny form av effektivitet: flödeseffektivitet. Istället för att fokusera på verksamhetens enskilda funktioner fokuserar flödeseffektivitet på kundens behov. Förkortade köer, frigjord kapacitet, effektiva processer och förbättrad kvalitet; det finns enorma fördelar att realisera genom att se på effektivitet på ett nytt sätt.

Special Editions

Get a tailor-made version of the book including a number of company-specific “add-ons” and contributions, with a specific foreword written by a company representative.

Click here to find out more!

Integration Program

As experienced lecturers and academics, Niklas Modig and Pär Åhlström emphasized the importance of integrated learning to maximizing the absorption of the content of the book. As a result, the Lean Integration Program was created and launched.

Click here to find out more!Order This is Lean

Köp en

Detta är Lean

Köp flera

Köp minst fem böcker och få rabatt ,
frakten ingår!

5 - 9 böcker, 179 SEK styck per styck
10 - 29 böcker, 159 SEK styck per styck
30+ böcker, 139 SEK styck per styck


Du måste beställa minst 5 böcker.

Beställ nu!

Tack.

Tack för din beställning av Detta är Lean.

Vi kontaktar dig med mer information om din order!Universitetslärare? Ni kan få gratis kopior, kontakta oss för mer information.
Författarna